Dine rettigheter

Inntillinger

Dersom flyet ditt instilles har du krav på:

  • Forpleining
  • Hotellinnkvartering der det er nødvendig
  • Valg mellom refusjon eller omruting av biletten
  • Standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro avhengig av distansen du skal fly.

Du har IKKE krav på erstatning dersom flyselskapet kan dokumentere at innstillingen skyldes ekstraordinær omstendigheter.

Forsinkelser

Dersom flyet ditt er mer enn 2 timer forsinket har du krav på:

  • Forpleining
  • Hotellinnkvartering der det er nødvendig

Dersom flyvningen er mer enn 5 timer forsinket kan du kreve det du har betalt for biletten refundert. Refusjon gis KUN dersom du ikke reiser

Ved forsinkelser KAN du i enkelte tilfeller ha krav på standarisert kompensasjon

Nektet ombordstigning

Dersom du blir nektet ombordstigning har du krav på:

  • Forpleining
  • Hotellinnkvartering der det er nødvendig
  • Standarisert kompensjasjon på mellom 125 og 600 euro avhengig distansen du skal fly

Du kan ikke rette noen av de overnevnte kravene mot flyselskapet dersom den nektede ombordstigning er selvforskyldt (som for eksempel på grunn av alkoholpåvirkning)

Dersom flyet ditt er overbooket SKAL flyselskapet søke etter passasjerer som frivillig stå igjen. Melder ingen passasjerer seg frivillig kna flyselskapet  nekte deg ombordstigning.

Assistanse

Bevegleseshemmede og personer med redusert mobilitet skal ikke diskrimineres. Denne passasjergruppen har krav på  assistanse fra de ankommer lufthavnen de skal reise fra, til de skal forlate lufthavnen ved bestemmelsesstedet. Assistansen SKAL være kostnadsfri

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss i dag

Flåte

Bombardier
Learjet 45
8
Personer
861
km/t
Beechcraft
King Air 200
12
Personer
500
km/t